فرق بین AI یا همان هوش مصنوعی با ML یا Machine Learning

تفاوت AI و MLهوش مصنوعی یا همان AI در واقع رشته ای علمی است که افراد فعال در آن علاقه مند به یافتن راه حل مشکلات پیچیده در انسان هستند. به این دلیل که یک مکانزیزم تصمیم گیری شبیه به مکانیزم تصمیم گیری واقعی انسان مدل سازی شود. اما ML یا همان یادگیری ماشین تنها زیر مجموعه ای از هوش مصنوعی می باشد. AI بهتر از یک انسان عمل می کند؟هوش مصنوعی...

ادامه مطلب