طراحی وب سایت اختصاصی

طراحی اختصاصی دارای کدنویسی غیر بومی بوده و فقط یکبار برای درخواست کننده نصب میشود

طراحی اختصاصی وب سایت بیمه

☑ وب سایت اختصاصی بیمه توسط گروه طراحان وب ایران طراحی و برنامه نویسی شده است و دارای امنیت 100 درصدی با پشتیبانی دائمی میباشد.▼ ▼ ▼
☑ این بسته دارای یک عدد دامنه ملی با 5 گیگابایت هاست ایران که بمدت یکسال بصورت رایگان میزبانی میشود

طراحی اختصاصی وب سایت پنل پیامک

☑ وب سایت اختصاصی پنل پیام کوتاه توسط گروه طراحان وب ایران طراحی و برنامه نویسی شده است و دارای امنیت 100 درصدی با پشتیبانی دائمی میباشد.▼ ▼ ▼
☑ این بسته دارای یک عدد دامنه ملی با 5 گیگابایت هاست ایران که بمدت یکسال بصورت رایگان میزبانی میشود

طراحی اختصاصی وب سایت خبری

☑ وب سایت اختصاصی خبری توسط گروه طراحان وب ایران طراحی و برنامه نویسی شده است و دارای امنیت 100 درصدی با پشتیبانی دائمی میباشد.▼ ▼ ▼
☑ این بسته دارای یک عدد دامنه ملی با 10 گیگابایت هاست ایران که بمدت یکسال بصورت رایگان میزبانی میشود

طراحی اختصاصی وب سایت خدماتی

☑ وب سایت اختصاصی خدماتی توسط گروه طراحان وب ایران طراحی و برنامه نویسی شده است و دارای امنیت 100 درصدی با پشتیبانی دائمی میباشد.▼ ▼ ▼
☑ این بسته دارای یک عدد دامنه ملی با 1 گیگابایت هاست ایران که بمدت یکسال بصورت رایگان میزبانی میشود

طراحی اختصاصی وب سایت نمایندگی PSP

☑ وب سایت اختصاصی نمایندگی PSP توسط گروه طراحان وب ایران طراحی و برنامه نویسی شده است و دارای امنیت 100 درصدی با پشتیبانی دائمی میباشد.
☑ این بسته دارای پنل مدیریت پذیرندگان نیز میباشد.
▼ ▼ ▼
☑ این بسته دارای یک عدد دامنه ملی با 10 گیگابایت هاست ایران که بمدت یکسال بصورت رایگان میزبانی میشود

Powered by WHMCompleteSolution