سرویس DNS اختصاصی

بسته 1 سرویس دی ان اس
 • 2 عدد تعداد دامنه
 • نامحدود پهنای باندماهیانه
 • نامحدود تعداد رکورد
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
بسته 2 سرویس دی ان اس
 • 5 عدد تعداد دامنه
 • نامحدود پهنای باندماهیانه
 • نامحدود تعداد رکورد
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
بسته 3 سرویس دی ان اس
 • 10 عدد تعداد دامنه
 • نامحدود پهنای باندماهیانه
 • نامحدود تعداد رکورد
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
بسته 4 سرویس دی ان اس
 • 20 عدد تعداد دامنه
 • نامحدود پهنای باندماهیانه
 • نامحدود تعداد رکورد
 • دایرکت ادمین کنترل پنل

Powered by WHMCompleteSolution